VÄLKOMMEN TILL TRELLEGRÄV

Duktiga medarbetare och modern, välskött maskinpark är den lika enkla som geniala idén bakom våra framgångar.

Våra tjänster

=

Rivning

Med en av landets bredaste och mest moderna maskinpark står vi väl rustade för alla slags rivningar.

=

SPONTNING

Spontning och pålning utförs med specialutrustade grävmaskiner, lätt och snabb etablering.

=

MARKSANERING

Vi på Trellegräv utför all form av marksanering, med eller utan provtagning.

Trellegräv AB

Trellegräv är en av Sveriges ledande aktörer inom tungrivning och vi erbjuder även tjänster inom spontentreprenader.

Vårt verksamhetsområde är Södra Sverige och våra duktiga medarbetare och en modern maskinpark är vår enkla idé bakom våra framgångar.

Referenser