Rivning

Med en av landets bredaste och mest moderna maskinpark, står vi väl rustade för alla olika slags rivningar. Hus, industrier, broar, silos, betongbilning, undervattensbilning mm. Rivning på hög höjd har blivit en specialitet för oss. Vi har maskiner från 1.5 – 60 ton, som når max. 28 m upp.

Våra redskap är utprovade individuellt för varje maskin och för optimal kapacitet. Vi har ett flertal betongsaxar samt pulveriserare, vikt 500 kg – 6000 kg. Vi har även ett flertal betonghammare med vikter mellan 200 kg – 8000 kg. Samtliga är ljuddämpande för bästa arbetsmiljö. Vi ombesörjer miljöinventering, rivningsplan, sanering och kan stå som kontrollansvariga enligt PBL och är i mycket hög grad inriktade både på miljösäkra metoder liksom hantering.

Referenser