Spontning

Spont för pirhuvud & husbyggnad i Dockan

Spont för pirhuvud och husbyggnad. Rivning av gamla kranspåret från Kockumskranen samt rivning av pumphus och fundament.