Rivning

Trafikplats Alnarp norr om Malmö

Trafikplats Alnarp byggs om i två etapper. Vid den första etappen, hösten 2018, byggdes bro 1 och 3.

Bro 1 går över de tillfälliga spåren som togs i drift augusti 2020. De krävs för att fyra nya spår ska kunna byggas i de gamla spårens läge. När de tillfälliga spåren rivs kommer en gång-/cykelväg mellan Åkarp och Arlöv att byggas i samma läge.

Bro 3 går över den nya infarten till Åkarp och nya påfarten till E6 norr. Avfarten/påfarten har flyttats cirka 30 meter norrut.

Sista etappen – bron över nya spåren

Bro 2, den mellersta bron, byggs över de fyra nya spårens läge. Spåren byggs i stort sett i samma läge som de två gamla spåren, fast nedsänkt cirka fyra meter.

Bygget av bron, intill motorvägen, startade hösten 2020. I april är bron klar och i maj skjuts den på plats vid så kallad lansering. Under rivningen av den gamla bron, lanseringen och återställningen av motorvägen kommer E6/E20 att stängas av under 18 dagar.